Szkoły biorące udział w projekcie – reg. Częstochowski