KOORDYNATORZY REGIONALNI:

REGION ŚLĄSKO – DĄBROWSKI
dyr. Magdalena Zymon,
tel. 326 063 041
m.zymon@kuratorium.katowice.pl

Katowice
wiz. Joanna Cesarz-Łężak
tel. 32 606 30 53
j.lezak@kuratorium.katowice.pl

Sosnowiec
wiz. Agata Boryka
tel. 32 605 81 10
a.boryka@kuratorium.katowice.pl

Bytom
z-ca dyr. Mirosław Papiernik
tel. 32 605 81 60/61
m.papiernik@kuratorium.katowice.pl

Gliwice
wiz. Ewa Borys
tel. 32 605 81 47
e.borys@kuratorium.katowice.pl

Rybnik
wiz. Ireneusz Komorowski
tel. 32 605 81 26
i.komorowski@kuratorium.katowice.pl