KOORDYNATOR REGIONALNYREGION PODBESKIDZIA
wiz. Monika Mrzyk
tel. 33 44 50 195
m.mrzyk@kuratorium.katowice.pl