KOORDYNATOR

ALICJA JANOWSKA

tel. 882 013 381

(DYREKTOR DELEGATURY W CZĘSTOCHOWIE KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH)

KOORDYNATORZY REGIONALNI:

REGION CZĘSTOCHOWSKI
wiz. Anita Imiołek 
tel. 34 378 23 17, 506 162 828
a.imiolek@kuratorium.katowice.pl

REGION PODBESKIDZIA
wiz. Monika Mrzyk
tel. 33 44 50 195
m.mrzyk@kuratorium.katowice.pl

REGION ŚLĄSKO – DĄBROWSKI
dyr. Magdalena Zymon,
tel. 326 063 041
m.zymon@kuratorium.katowice.pl

Katowice
wiz. Joanna Cesarz-Łężak

tel. 32 606 30 44
j.lezak@kuratorium.katowice.pl

Sosnowiec
wiz. Agata Boryka
tel. 32 605 81 10   
a.boryka@kuratorium.katowice.pl

Bytom
z-ca dyr. Mirosław Papiernik
tel. 32 605 81 60/61
m.papiernik@kuratorium.katowice.pl

Gliwice
wiz. Ewa Borys

tel. 32 605 81 47
e.borys@kuratorium.katowice.pl

Rybnik
wiz. Ireneusz Komorowski
tel. 21 605 81 26
i.komorowski@kuratorium.katowice.pl