HARMONOGRAM REALIZACJA ZADANIA: ZAPREZENTOWANIE NA TERENIE SZKOŁY
WYSTAWY PRZYGOTOWANEJ PRZEZ IPN REG. CZĘSTOCHOWSKI

HARMONOGRAM DO POBRANIA: