Zadanie: NOTACJA

Realizacja tego zadania polega na:

1. znalezieniu osoby związanej z ruchem solidarnościowym, stanem wojennym 1981-83,
2. komputerowym wypełnieniu wniosku (w zakładce: Do pobrania – http://pamiec81.pl/index.php/do-porbania/)
3. przesłaniu skanu wypełnionego i podpisanego wniosku do koordynatora we właściwej Delegaturze Kuratorium Oświaty (oryginały zachować!),
4. NIE WYSYŁAĆ WNIOSKU ORAZ NIE DZWONIĆ DO IPN

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *