SZKOLNE MIEJSCA PATRIOTYCZNO – HISTORYCZNE

Zdjęcia należy wysyłać na adres mailowy koordynatorów regionalnych.

ZST w Częstochowie
Zespół Szkół w Kochanowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu
Szkoła Podstawowa w Radostkowie
Szkolne miejsce patriotyczno-historyczne 40 lat po stanie wojennym
SP w Siedlcu Dużym
ZS J. Kochanowskiego w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Podlesiu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Szkoła Podstawowa w Cynkowie
Szkoła Podstawowa im. gen. J. Ziętka w Wieszowie
Szkoła Podstawowa nr 26 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostkowie
SP nr 20 w Częstochowie
SP Koziegłówki
SMS NOBILITO w Częstochowie (SP i LO)
ZPO w Boronowie
Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Rusinowicach
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SP nr 16
SP Konieczki
SP im. M. Konopnickiej w Jamkach – Korzonku
SP 33 Częstochowa
SP 20 w Częstochowie
Kącik historyczny w Szkole Podstawowej w Lubszy
Brak informacji
Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego Krupski Młyn
SP 7 w Myszkowie
Szkoła Podstawowa w Witkowicach
ZSP3 w Myszkowie
ZSP w Wierzchowisku
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
Szkoła Podstawowa w Czekanowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach
SP Stary Broniszew
BSI w Żarkach ZDZ w Katowicach.
Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą
SP 33 Częstochowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
Zespół Szkół w Krzepicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słowiku
Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
SP im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisowie
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lelowie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
SP w Zrębicach
SP nr 52 w Częstochowie
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łobodnie im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
Szkoła Podstawowa w Konopiskach
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach
SP w Jastrzębiu
w Zespół Szkolno-Przedszkolnynr 6 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie
SP Żarki
SP Ludwinów
Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mykanowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Choroniu
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej
SP nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie
SP w Waleńczowie
SP Pawonków
SP nr 49 w Częstochowie
SP nr 36 w Częstochowie
SP nr 31 w Częstochowie
SP nr 19 w Częstochowie
SP w Niegowej
SP w Rębielicach Królewskich
SP nr 50 w Częstochowie
SP nr 39 w Częstochowie
SP im. M. Konopnickiej w Przystajni
SP im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu
ZSP im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
SP nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie
Technikum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie