Zadanie: NOTACJA

Zadanie: NOTACJA Realizacja tego zadania polega na: 1. znalezieniu osoby związanej z ruchem solidarnościowym, stanem wojennym 1981-83,2. komputerowym wypełnieniu wniosku (w zakładce: Do pobrania – http://pamiec81.pl/index.php/do-porbania/) 3. przesłaniu skanu wypełnionego i podpisanego wniosku Czytaj dalej…