PROJEKT

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

Logo projektu

ZADANIA DLA SZKÓŁ

1. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego.

„Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

2. Młode pokolenia o  „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY

– „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)

– „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki

– „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu, Konkurs plastyczno-literacki /odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach/

– Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN

– Przygotowanie wirtualnego spaceru po muzeum na Jasnej Górze, kopalni Wujek, Muzeum Okręgowym na Zamku Sułkowskich w Bielsku Białej – oferta dla uczniów  klas informatycznych

– Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni,  przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami) , podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”


ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

Odkrywamy historię „Solidarności”- wykłady dla nauczycieli historii, polonistów, zainteresowanych nauczycieli

– Znane i nieznane o Częstochowskiej/ Śląsko-Dąbrowskiej/ Podbeskidzkiej Solidarności

– Zdarzenia, które obudziły  „ducha wolności”

– Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”

– Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu

– Notacje świadków wydarzeń


UROCZYSTE OBCHODY
40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego odbędą się:

– W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM: Msza Św. na Jasnej Górze   w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR’ , Pocztów Sztandarowych szkół realizujących projekt– transmisja telewizyjna.  Tradycyjne układanie krzyża ze zniczy
w Al. Sienkiewicza – 13 grudnia 2021 r.

– W REGIONIE ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM: uroczystość w Kopalni Wujek 17 lub 20 grudnia 2021 r.

– W REGIONIE PODBESKIDZIA:  Msza św. w Kościele  pw. Trójcy Przenajświętszej -12 grudnia 2021 r.