KOORDYNATOR REGIONALNYREGION CZĘSTOCHOWSKI

Zastępca Dyrektora  Delegatury w Częstochowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Anita Imiołek 
tel.  34 37 82 361, 34 32 43 362
a.imiolek@kuratorium.katowice.pl