Nie zabierajcie Mamy – PEŁNA WERSJA FILMU DLA SZKÓŁ

Prosimy o zamieszczenie zdjęć z projekcji na stronach internetowych szkoły (www, i social media – jeśli posiada) wraz z informacją o dacie projekcji i odbiorcach.

Film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

(więcej…)

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKŁADÓW

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKŁADÓW Informujemy, że zamieszczona na stronie numeracja wykładów ma charakter porządkujący. Zgodnie z zaplanowaną tematyką spotkań w projekcie odbywają się cztery wykłady, z czego dwa tj. drugi i trzeci, oddzielnie dla każdego Regionu. Zatem łączna liczba wykładów w projekcie wynosi osiem.   Wykład nr 1: Zdarzenia, które obudziły  „ducha wolności”  – Czytaj dalej…

CZWARTY WYKŁAD – REG. ŚLĄSKO – DĄBROWSKI

Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego” Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach  Data: 12 października g. 13.00 Wykładowca: dr Jarosław Neja IPNdr Jarosław Neja, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; w swych badaniach podejmuje m.in. problematykę opozycji i oporu społecznego Czytaj dalej…