Temat: „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”

Konferencja dla nauczycieli z Województwa Śląskiego

Miejsce: Jasna Góra

Data: 27 października godz. 12.00 SALA PAPIESKA

Zapraszamy do bezpośredniego udziału w konferencji w reżimie sanitarnym w Sali Papieskiej na Jasnej Górze.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście w konferencji, zapraszamy na bezpośrednią transmisję:

Nagranie z transmisji –

W czasie konferencji usłyszymy wykłady: Beaty Mackiewicz, kierownik Wydawnictwa Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Soli Deo oraz o. Grzegorza Prusa, paulina dyrektora Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Zajrzymy za paulińską klauzurę – zobaczymy miejsca na co dzień niedostępne dla wiernych, gdzie w czasie pobytu na Jasnej Górze mieszkał i pracował bł. Prymas Tysiąclecia, zapoznamy się też z tekstami kard. Wyszyńskiego wydanymi po raz pierwszy bez ingerencji komunistycznej cenzury zawartymi w najnowszej książce „GŁOS Z JASNEJ GÓRY”, udamy się na otwartą w związku z niedawną beatyfikacją, wystawę do nowych pomieszczeń bastionu św. Rocha „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – Prymas Tysiąclecia błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński”.

Moderator:  Izabela Tyras, przewodnicząca o/w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którego Prymas Wyszyński jest patronem, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry.

Wykładowca – Beata Mackiewicz, kierownik Wydawnictwa Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Soli Deo, autorka i współautorka wielu książek i publikacji o kard. Stefanie Wyszyńskim w tym m.in. „Kardynał Stefan Wyszyński 1901–1981” wydanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego czy najnowszej „Głos z Jasnej Góry” będącej antologią nauczania Prymasa Tysiąclecia, która ukazuje się po raz pierwszy bez ingerencji komunistycznej cenzury, a w której poznajemy rzeczywistą wymowę przemówień Błogosławionego z końca lat 60 oraz 70 o zadaniach rodziców, szkoły, państwa, o roli Matki Bożej w dziejach naszego Narodu.

Wykładowca – o. dr Grzegorz Prus, paulin, historyk Zakonu, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, przeor i rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO. Paulinów od 2014 do 2020r., wykładowca Historii Kościoła,

od r. 2021 Redaktor Naczelny Dwumiesięcznika „Jasna Góra”.