Ważna informacja dla szkolnych koordynatorów projektu!

Zbliżamy się do podsumowania działań realizowanych w projekcie. W związku z tym prosimy o pobranie załączonej poniżej Karty sprawozdania z realizacji zadań projektu, wypełnienie jej komputerowo ze wskazaniem krótkiego (konkretnego) opisu realizacji zadań, podpisanie, podstemplowania i zeskanowanie. Skan dokumentu przesyłacie Państwo w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2021 r. na adres mailowy koordynatora we właściwej dla szkoły Delegaturze Kuratorium Oświaty. 


Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *