Prosimy o zamieszczenie zdjęć z projekcji na stronach internetowych szkoły (www, i social media – jeśli posiada) wraz z informacją o dacie projekcji i odbiorcach.

Film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Stanowi doskonały materiał edukacyjny dotyczący funkcjonowania systemu totalitarnego. Bazując na relacjach ofiar poddajemy analizie metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Dumni z Polski

Kategorie: Aktualności

1 komentarz

“Nie zabierajcie Mamy” – Zespół Szkół Sportowych · 16 listopada, 2021 o 1:37 pm

[…] “Nie zabierajcie Mamy” […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *