CZWARTY WYKŁAD – REG. ŚLĄSKO – DĄBROWSKI

Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego” Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach  Data: 12 października g. 13.00 Wykładowca: dr Jarosław Neja IPNdr Jarosław Neja, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; w swych badaniach podejmuje m.in. problematykę opozycji i oporu społecznego Czytaj dalej…

TRZECI WYKŁAD – REG. CZĘSTOCHOWSKI

Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Częstochowskiego” Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Data: 12 października  g. 12.00 Wykładowca: Sławomir Maślikowskihonorowy profesor oświaty, doktor nauk humanistycznych, historyk, autor i współautor licznych publikacji podejmujących problematykę dotyczącą dziejów najnowszych, historii Kościoła katolickiego i historii Polski Ludowej w tym historii opozycji Czytaj dalej…