„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Projekt dla uczniów i nauczycieli z Województwa Śląskiego


Patronat:

 • Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego

Organizator

Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty

Partnerzy:

 • NSZZ „Solidarność” – Regiony: Śląsko-Dąbrowski, Częstochowski, Podbeskidzia
 • IPN Oddział w Katowicach
 • Stowarzyszenie „Dumni z Polski”

Wybrane działania realizowane na terenie Województwa Śląskiego w okresie wrzesień – grudzień 2021:

 • Pokaz w szkołach filmu „Nie zabierajcie mamy”, spotkania ze świadkami wydarzeń oraz z autorami filmu;
 • cykl wykładów dla nauczycieli „Odkrywamy historię SOLIDARNOŚCI”;
 • budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych „40 lat po stanie wojennym”;
 • konkurs literacki „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”;
 • konkurs plastyczno – literacki „Tropiciele historii – poszukiwanie ludzi SOLIDARNOŚCI”;
 • opracowanie i udostępnienie wirtualnego spaceru po miejscach tematycznie związanych z wydarzeniami z okresu stanu wojennego;
 • prezentacja mobilnej wystawy „13 grudnia 1981 – Pamiętamy”;
 • spotkania międzypokoleniowe z udziałem świadków wydarzeń, osób represjonowanych i młodzieży;
 • podsumowanie projektu w Regionach „40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego”.

Koordynator

Alicja Janowska – 882 013 381

(Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach)

Kategorie: Aktualności